Header Resim
Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. 9-Sokak Bedesten İş Merkezi Efeler/AYDIN
tren

Kabul Edilen Bildiriler

Anasayfa » Kabul Edilen Bildiriler

Sunum şeklinde hata olduğunu düşünen ya da değiştirmek isteyen, bildiri durumu ile ilgili mail alamayan katılımcılarımız program yayınlanmadan önce iletişime geçerlerse seviniriz.

Not: Sadece ücret yatıran katılımcılarımıza katılım belgesi düzenlenecektir.

BİLDİRİ NOKATILIMCI /YAZAR(LAR)SUNUM ŞEKLİBİLDİRİ ADI
2301Ali Devinç
Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Mehmet Ulutaş Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüz YüzeTaşımalı Eğitim Sisteminin Yeterliliği Üzerine Okul Yöneticilerinin Görüşleri
2302Menşure İlayda Er
Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ferah Güçlü Yılmaz
Milli Eğitim Bakanlığı
ÇevrimiçiOkul Öncesi Dönem Deprem Araştırmaları
2303Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu
Demet Karacaoğlu
Bakırçay Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüz YüzeFizik Öğretmenlerinin Çevre Duyarlılıkları
2304Demet Karacaoğlu
Bakırçay Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu
Yüz YüzeProje Okulu Öğretmenlerinin Yeterlilik Algıları: Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Örneği
2305Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu; İzmirYüz YüzeAfet Eğitimi Kapsamında Bir Araştırma Önerisi: Beceri Temelli Arama Kurtarma Eğitimi Programının Geliştirilmesi
2306Gizem Çağlayan Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı;
Doç Dr. Bilge Çam Aktaş
Anadolu Üniversitesi
ÇevrimiçiOrtaokul Öğretmenlerinin Öğretim Stilleri Ve Özyeterlikleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2307Gülsüm Avcı Kazık
Milli Eğitim Bakanlığı;
Dr. Öğ Üy. Ayşen Balkaya Çetin
Anadolu Üniversitesi

ÇevrimiçiErgenlerde Psikolojik Sağlamlık İle Olumsuz Yaşam Olayları İlişkisinde Bilişsel Esneklikle Yetersizliğin Rolü
2308Dr. Bahar Yakut Özek
Milli Eğitim Bakanlığı Dr. Hilal Büyükgöze
Hacettepe Üniversitesi
ÇevrimiçiUluslararası Öğrencilerin Doktora Deneyimlerinin Çözümlenmesi: Kimlik Algıları Ve Perspektifleri Nasıl Dönüşüyor?
2309Dr. Bahar Yakut Özek
Milli Eğitim Bakanlığı
ÇevrimiçiDuygusal Zeka Ve Okul Liderliğinin İlişki Ve Etkileşim Dinamiklerinin Okul Gelişimindeki Rolü
2310Prof. Dr. Melik BülbülÇevrimiçiEğitimde Yeni Pradigmalar Ve Yeniliği İnşa Süreci
2311Doç. Dr. Çağatay Dereceli
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Öğr. Gör. Ebru Dereceli
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÇevrimiçiÖğretmenlerin Denetim Odakları İle Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
2312Dr. Öğr. Üyesi Tuba Akpolat
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ÇevrimiçiÖğretmenlerin Anlamlı İş Algısının Karakter Aşınması Düzeyine Etkisi
2313Ebru Çatalkaya
Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Öğrt.Üyesi Mehmet Ulutaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüz Yüzeİlköğretim Velilerine Göre Okul Aile İşbirliği
2315Dr. Bahar Yakut Özek
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Muhammet İbrahim Akyürek
Selçuk Üniversitesi

ÇevrimiçiLisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Algısı: Toplumsal Farkındalığı Artırma Ve Sürdürülebilirlik
2316Fatih Çelik
Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Ahmet Nalçacı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÇevrimiçiSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara Dair Görüşleri
2317Öğr. Gör., Davut Açar
Hakkari Üniversitesi

Doç. Dr., Osman Tayyar Çelik
İnönü Üniversitesi

ÇevrimiçiErgenlerde Zorba Davranışları Tahmin Eden Değişken Olarak Ebeveyn Kabul Reddi, Bağlanma Stilleri Ve Sosyal Dışlanma
2318Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kazan
Dicle Üniversitesi

ÇevrimiçiZüheyr B. Ebî Sülmâ İle Lebid B. Rebîa’nın Muallakalarının Karşılaştırılması
2319Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kazan
Dicle Üniversitesi

ÇevrimiçiEbü’l-Atahiye İle Mutenebbi’nin Şiirlerinin Mukayesesi
2320Sevgi Dilber Ayduk
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Mehmet Ulutaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeOrtaokullarda Örgütsel Muhalefet: Tetikleyen Konular, Nedenleri Ve Sonuçları
2321Dr. Öğr. Üyesi Elif Akay
Anadolu Üniversitesi


Prof. Dr. H. Pelin Karasu
Anadolu Üniversitesi

Çevrimiçiİşitme Kayıplı Öğrencilerin Okuma Becerilerinde Güçlük Çektikleri Alanlar Ve Destek Eğitim Uygulamaları
2322Öğretmen, Rıdvan Sansur
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiÇevirim İçi Oyun Oynayan Ergenlerde Akış Yaşantısı
2323Dr. Öğr. Üyesi, Sevil Özcan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Yl Öğrencisi, İnci Gündoğdu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeÇevre Sağlığı Öğrencilerinin Çözüm Odaklı Yaklaşım Düzeyleri İle Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki
2324Dr. Erol Süzük
Marmara Üniversitesi

ÇevrimiçiÖğretmen Adaylarının Çevrimiçi Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
2325Dr. Sanja Selimović
Ipak İnstitute


Dr. Stanko Blatnik
Ipak İnstitute


Bsc Ana Miloš


Msc Luka Dobrović

ÇevrimiçiEmpowering Inclusive Sports: Enhancıng Traıners’ Informal Education for People Wıth Disabilities
2326Dr. Sanja SelimovićDr. Stanko Blatnik
Ipak İnstitute


Msc Paulina Perušina

ÇevrimiçiEmpowering Health And Wellbeing Through Inclusıve Sports Education
2327Dr. Sanja Selimović

ÇevrimiçiArtifıcial Intelligence And Education
2328Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Pamukkale Üniversitesi


Dr. Merve Kocagül
Pamukkale Üniversitesi


Doç. Dr. Erhan Ekici
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüz YüzeTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeliyle Dijital Hikâyelere Yönelik Kavramsal Anlayışların Analizi
2329Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kazan
Dicle Üniversitesi

ÇevrimiçiAhmet Şevkî’nin Rus Yazarı L.Tolstoy’a Yazdığı Mersiyenin Değerlendirilmesi
2330Dr. Fatih Pala
Milli Eğitim Bakanlığı

Sanal Sunum VideosuÖğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları Ve Akademik Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındakı İlişkisi
2331Dr. Fatih Pala
Milli Eğitim Bakanlığı

Sanal Sunum VideosuSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Hikâyeye İlişkin Metaforik Algıları
2332Demet Karacaoğlu
Bakırçay Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Yüz Yüze“Akıllı Sistemler Mühendisliği Programı İçin Araştırma Önerisi: Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Matematik Okuryazarlığı Becerilerinin Belirlenmesi”
2333Aysun Gezer
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Ertuğ Can
Kırklareli Üniversitesi

ÇevrimiçiOkul Dışı Öğrenme Ortamları İle İlgili İlkokul Düzeyinde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
2334Oğuz Arkan
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Ertuğ Can
Kırklareli Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokul Teknoloji Ve Tasarım Dersi Öğretim Programı İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
2335Öğr. Gör. Dr. Mahmut Sami Yiğiter
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ÇevrimiçiSınav Kaygısı Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Bir Keşifsel Veri Analizi
2336Dr. Ramazan Başaran


Prof. Dr. Erkan Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeMükemmel Liderlik Envanteri Geliştirme Çalışması: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama
2337Ahmet Öz
Milli Eğitim Bakanlığı


Prof. Dr. Hülya Olmuş
Gazi Üniversitesi
Yüz YüzeTIMSS Matematik Ve Fen Puanları Arasındaki Bağımlılık Yapısının Arşimedyen Kapulalar İle Araştırılması
2338Ruskat Merve Hasçelik
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Çevrimiçiİngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik, Öz-Yeterlik Ve
İş Motivasyonu Düzeyleri Ve Aralarındaki İlişki
2339Serkan Aydın
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr., Dilek Karışan
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

Yüz YüzeArgümantasyon Temelli Uygulamaların 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Düşünme Becerilerine Etkisi
2340Serkan Aydın
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr., Dilek Karışan
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

Yüz YüzeArgümantasyon Temelli Uygulamaların 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Görüşlerine Etkisi
2341Doç. Dr., Dilek Karışan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


A. Tuğçe Aktas
Milli Eğitim Bakanlığı

Yüz YüzeStem Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarına, Stem Farkındalıklarına Ve Sorgulama Becerilerine Etkisi
2342Dr. Öğr. Üyesi, Aylin Kirişçi-Sarıkaya
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yüz YüzeCumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarında Etkili İki İsim: Ziya Gökalp Ve John Dewey
2343
Mehmet Selim Gök Prof. Dr. Elif Aladağ
Yüz YüzeSosyal Bilgiler Eğitiminde Sinema İçerikli Çalışmaların Eğilimi: Betimsel İçerik Analizi
2344Mehmet Selim Gök
Dr. Öğr. Üyesi, Mavi Akkaya Yılmaz
Yüz YüzeOrtaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yenilikçi Düşünme Becerisine Yönelik Algıları
2345
Mehmet Selim Gök Prof. Dr. Elif Aladağ
Yüz YüzeVatandaşlık Eğitimi Ve Propaganda Sineması
2346Tuğçe İnce
Milli Eğitim Bakanlığı


Prof. Dr. Ebru Oğuz Canol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


Yüz YüzeGörsel Sanatlar Öğretmenlerinin Derslerinde Teknolojiyi Entegre Etmeleri Ve Teknoloji Entegrasyonunun Yansımaları
2347Assist. Prof. Dr., Aylin Kirişçi-Sarıkaya
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yüz YüzeThe Scholarly Sources On Vırtual Classroom Management
2348Songül Kartal
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
Halide Edip Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Yüz YüzeOkul Öncesinde Uygulanan Eğitici Drama Temelli Çocuk Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi
2349Arzu Bilhan
Fırat University
Abilhan@Firat.Edu.Tr
Dr. Meryem Akçayoğlu
Çukurova University


ÇevrimiçiWellbeıng Of Englısh Language Teachers At Workplace
2350Gülşah Semiz
Ted Zonguldak Koleji

Prof. Dr. Ebru Oğuz Canol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


ÇevrimiçiSanat Eğitimi Kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı Lisans Programlarına İlişkin Akademisyen Görüşleri
2351Hafize Gamze Kırmızıgül
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiOrtaokul Matematik Dersi Müfredatının Orantısal Akıl Yürütme Becerisi Bağlamında İncelenmesi
2352Baki Altunal
Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretmeni

ÇevrimiçiFinlandiya Eeğitim Sisteminde Okul Öncesi Eğitimde Çevre Eğitiminin Yeri
2353Arzu Bilhan
Fırat University

ÇevrimiçiMy Uolp Students’ Cultural Awareness
2354Aykut Çam
Millî Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Beste Dinçer
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sanal Sunum Videosu6.Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Çözümlü Ve Konuya Giriş Problemlerinin İncelenmesi
2355Dr. Hilal Büyükgöze
Hacettepe Üniversitesi

ÇevrimiçiÖğretmen Failliği İle Okul Müdürüne Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2356Diğdem Alemdar
Milli Eğitim Bakanlığı

Doç. Dr. Hamit Özen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Oline4. Sınıf Öğrencilerinde Görülen İstenmeyen Öğrenci Davranışları
2357Dr. Yasemin Yeşilbaş Özenç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Dr. Sinem Kalender
Milli Eğitim Bakanlığı

Yüz YüzeÖğretmenlerin Mesleki İlişki, Arkadaşlık Ve Güven Ağlarının Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
2358Dr. Yasemin Yeşilbaş Özenç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeYaşam Boyu Öğrenme: Kapsamı Ve Türkiye’deki Uygulamaları
2359Nurgül Çalışkan
Milli Eğitim BakanlığıDoç. Dr. Kibar Aktın
Sinop Üniversitesi

ÇevrimiçiSosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Dijital Vatandaşlık
2360Serdar Gündüz
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Aydan Ordu
Pamukkale Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Demokrasi Algıları
2361Melike Nur Aksoy
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


Simel Parlak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yüz YüzeGöç Sürecinin Mülteci Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Çocuk Evliliği
2362Dr. Sevgi Koç
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÇevrimiçiÖğretmen Adaylarının Akademik Erteleme İle Akademik Kendini Engelleme Davranışları Arasındaki İlişki
2363Arş. Gör. Merve Eker Çelebi
Pamukkale Üniversitesi


Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Pamukkale Üniversitesi

Yüz YüzeOrman Okulu Etkinliklerinde Rehberlik Yapan Öğretmen Adaylarının Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri
2364Demet Övelek
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi


Dr. Selman Çutuk
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

ÇevrimiçiSpor Kulüplerinde Örgütsel Öğrenme İle Örgütsel İnovasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2365Arş. Gör. Burcu Yapar
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yüz YüzeTürkiye’de Kendini Yönetme İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Sistematik İncelemesi
2366Uğur Bahçepınar
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Ferhat Karakaya
Yozgat Bozok Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokul Öğrencilerinin Stem Etkinliklerine Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
2367Simel Parlak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yüz YüzePsikodrama Yoluyla Stresle Baş Etme Becerileri Grup Çalışmasının Etkiliği
2368Vildan Özgen
Milli Eğitim Bakanlığı


Prof. Dr. Ali Rıza Erdem
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeOkul Yönetiminde Kalite Güvencesi
2369Dr. Rıdvan Kağan Ağca
Kırıkkale Üniversitesi

ÇevrimiçiYükseköğretim Alanında Öğrenme Analitiği: Yapay Zeka’nın Dönüştürücü Rolü
2370Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çilek
Bartın Üniversitesi

Çevrimiçiİhl Arapça Ders Kitaplarında Yer Alan Sözlü İletişim Becerileri Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
2371Dr. Khaliah Sproul
Arcadia University

ÇevrimiçiThe Impact of An Upward Bound Program On STEM Degree Attaınment
2372Özge Berrak Çabuk
Gazi Üniversitesi

ÇevrimiçiGüvâhî’nin Pendnâme’sinde Yer Alan Dostluk, Dürüstlük Ve Sorumluluk Değerlerinin Eğitim Açısından İncelenmesi
2373Ümmücan Küçük
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Burcu Şenler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Çevrimiçiİlkokul 3. Ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Üst Düzey Düşünme Becerileri Bağlamında İncelenmesi
2374Dr. Tuba Bağatarhan
Millî Eğitim Bakanlığı
ÇevrimiçiOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimlerinin Ebeveynlerinin Öz-Yeterlik Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi
2375Aslı Erol
Millî Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Beste Dinçer
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeÖğretmen Görüşleri Doğrultusunda Öğretmen Özerkliğinin
İncelenmesi
2376Hatice Şan
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Emine Önder
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ÇevrimiçiFarklı Sosyoekonomik Çevre Okulların Sahip Oldukları Kaynaklar
2377Müjdat Güntekin
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Emine Önder
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ÇevrimiçiLiselerde Örgütsel Muhalefet: Konuları, Nedenleri Ve Sonuçları
2378Prof. Dr. Erkan Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Zeynep Kübra Okyay
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiOkul Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Düzeyleri
2379Sedat Değer
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ulutaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeKendini Gerçekleştiren Mobbing
(Başta Yaşadıkları Mobbing Olmayan Öğretmenin Davranışları Mobbing’e Sebebiyet Verir Mi?)
2380Dr.Öğr.Üyesi Şule Demirel Dingeç
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

ÇevrimiçiÖzel Yeteneklilerin Eğitimi Alanında Bir Analitik Düşünme

Stratejisi Örneği: Kavram Gelişimi
2381Prof. Dr. Erkan Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yusuf Akbaş
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiOkul Müdürlerinin Etik Liderlik Düzeyleri
2382Dr. Yeliz Özkan Hıdıroğlu
Milli Eğitim BakanlığıProf. Dr. Abdurrahan Tanrıöğen
Pamukkale Üniversitesi

ÇevrimiçiÖğretmen Adaylarının Akademik Okuryazarlıklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2383Feyza Kabalay

Yüksek Lisans ÖğrencisiDoç. Dr. Mavi Akkaya Yılmaz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz Yüze2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın Mesleki Yönlendirme Boyutunda İncelenmesi
2384Dr. Augusto Z. Macalalag, Jr.
Arcadia University, Pennsylvania, USA


Zachary Minken
Arcadia University, Pennsylvania, USA


Dr. Kelly Feighan
Public Health Management Corporation, Pennsylvania, USA


Megan Richardson
Public Health Management Corporation, Pennsylvania, USA

Physical AttendenceSocıoscıentıfıc Issues: Understandıng Stem Subjects Through Integrated Contexts In Everyday Lıfe
2385Zeynep Akkavak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yl Öğrencisi


Dr. Öğr. Üyesi Işıl Tekin
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

ÇevrimiçiGenç Yetişkinlerde Sanal Sosyal Destek, Özyeterlik Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki
2386Bünyamin Aras
Milli Eğitim Bakanlığı


Zekeriya Demir
Milli Eğitim Bakanlığı


Orhan Bayraktar
Milli Eğitim Bakanlığı

Yüz YüzeYeni Neslin Yeni Eğitim Felsefelerine Etkisi
2387Rabia Kengil
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Aydın Başar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yüz YüzeOkul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
2388Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Aydın Başar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

YüzyüzeÖğrenci Velilerinin Okul Memnuniyet Düzeyleri
2389Doç. Semih Delil
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sanal Sunum VideosuPop Up Reklam Tasarımı Ve Geleceği
2390Doç. Semih Delil
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sanal Sunum VideosuCanva Ve Canva Üretimleri Üzerine: Ekranda Olan Ekranda Kalır
2391Dr. Selman Çutuk
Nişantaşı Üniversitesi

Dr. Zeynep Akkuş Çutuk
Trakya Üniversitesi

ÇevrimiçiTravma İle Başa Çıkabilme Algısı Ve Öz Bilinç İlişkisi
2392Peri Tutar Çınar
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiVideokonferans Yöntemiyle Öğrenmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri
2393Aslı Erol
Millî Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Beste Dinçer
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeÖğretmen Görüşleri Doğrultusunda Öğretmen Özerkliğinin
İncelenmesi
2394Ömer Munğan
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Ersin Özdemir
İskenderun Teknik Üniversitesi

Yüz YüzeKara Taşıtları İçin Bulut Bilişim İle Kara Kutu Uygulaması
2395Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Koray
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

ÇevrimiçiScratch Tabanlı Etkinliklerle Desteklenmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Ders Planı Örneği
2396Dr., Dilek Kırnık
Harran Üniversitesi

Çevrimiçiİlkokulda Dil Becerilerini Geliştirmek İçin Yapılan Etkinliklerin İncelenmesi
2397Dr., Dilek Kırnık
Harran Üniversitesi

ÇevrimiçiMüzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
2398Dr., Dilek Kırnık
Harran Üniversitesi

Çevrimiçi
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerini Tanımak İçin Kullandığı Yöntemler
2399Figen Çalışkan Bütün
Bucak Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu


Doç. Dr. Öznur Tulunay Ateş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ÇevrimiçiOkul Öncesi Eğitime Yardımcı Personel İhtiyacının Değerlendirilmesi
23100Emine Yüce
Milli Eğitim Bakanlığı


Galip Genç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiSenaryo Temelli Öğrenmenin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi
23101Türkan Nur Metin


Prof. Dr. Nilgün Yenice
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokul Öğrencı̇lerı̇nı̇n Dı̇jı̇tal Okuryazarlık Düzeylerı̇ İle Öğrenme Stı̇llerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇
23102Yeliz Nilüfer Terzi


Prof. Dr. Nilgün Yenice
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeOrtaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Düzeyleri İle Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
23103Nasuh Mıhladız
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Öznur Tulunay Ateş
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokullarda Kayıt Bölgesi Dışından Gelen Öğrenciler İle İlgili Okul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunların İncelenmesi
23104Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu
Siirt Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Turhan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüz YüzeOkul Yöneticilerinin Seçilmesinde Tarafsızlığın Suistimali
23105Nurbanu Şulek
Milli Eğitim BakanlığıDoç. Dr. Kibar Aktın
Sinop Üniversitesi

ÇevrimiçiSosyal Bilgiler Eğitiminde Doğal Afetler
23106Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sözer
Batman Üniversitesi


Sinan Önel
Mili Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiAraştırma Projesi Yarışma Sergisine Hazırlanan Lise Öğrencilerinin Prova Sunumlarının Değerlendirilmesi:
Bir Örnek Olay İncelemesi
23107Dr. Burcu Nur Baştürk-Şahin
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yüz YüzeÜçgen Eşitsizliğine Yapılandırmacı Bir Bakış: Pipet Etkinliği
23108Mehmet Yurtsever
Millî Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiMillî Eğitim Bakanlığının Afet Yönetimi Çalışmalarının 2023 Kahramanmaraş Depremi Özelinde İncelenmesi
23109Rabia Korucu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Prof. Dr., Hilal Aktamış
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeKimyasal Denge Ünitesinin Web 2 Araçları İle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
23110Erdal Yüksel
Ege Üniversitesi


Doç. Dr. Nilay Dereobalı
Ege Üniversitesi

ÇevrimiçiHikaye Etkinliklerinin Okulöncesi Çocuklarının Kelime Dağarcığına Etkisinin Beyin Fırtınası Tekniği Aracılığıyla Değerlendirilmesi
23111Melisa Seçgin
Milli Eğitim BakanlığıDoç. Dr. Kibar Aktın
Sinop Üniversitesi

Yüz YüzeSosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Olayların Kullanım Durumu
23112Emine Filiz Karahaliloğlu
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altın
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sanal Sunum VideosuMatematik Evi Projesinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Anaokulu Örneği
23113Arş. Gör. Dr. Feride Şahin:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi:

ÇevrimiçiTürkiye’de Bilimsel Muhakeme Becerisi Odağında Yapılan Lisanüstü Tezlerin İçerik Analizi
23114Dr. Joseph Johnson
Mercyhurst University


Dr. Becky Mathers
Arcadia University


Dr. Lisa Marco-Bujosa
Villanova University

ÇevrimiçiTransforming Stem Instruction Through Socioscientific Issues Focused Professional Development
23115Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun
Başkent Üniversitesi


İlayda Köklücan
Başkent Üniversitesi

ÇevrimiçiOkul Yöneticilerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli’ne İlişkin Görüşleri
23116Gülşah Şeker
Milli Eğitim Bakanlığı


Yüsra Bingöl Tunçdede
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Muhammed Mehmet Mazlum
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüz YüzeÖğretmenlerin Okul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algıları: Geçmiş, Günümüz Ve İdeal
23117Ertan Adanaş
Milli Eğitim Bakanlığı


Dr. Muhammed Mehmet Mazlum
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüz Yüzeİlkokul Öğretmenlerinin Gözünden Geçmişten Günümüze Denetim Uygulamaları
23118Hasan Basri Memduhoğlu
Siirt Üniversiesi


Dr. Muhammed Mehmet Mazlum
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüz YüzeEleştirel Düşünme Ve Eleştirel Pedagoji Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme
23119Muhammed Okan Çiçek
Milli Eğitim Bakanlığı


Prof. Dr. Necati Cemaloğlu
Gazi Üniversitesi

ÇevrimiçiÖğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
23120Ahu Köksal Ölmez
Millî Eğitim Bakanlığı


Prof.Dr. Muzaffer Okur
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

ÇevrimiçiOrtaokul Öğrencılerinin Satranç Bilgi Düzeyleri İle Görsel Matematik Okuryazarlığı Ve Problem Çözme Tutumları Arasındaki İlişki
23121Alexios Mastrogiannis
Greek Ministry Of Education


Paraskevi Katsiopi
Greek Ministry Of Education

ÇevrimiçiVisualization And Ict As Powerful Mediating Tools For Studyıng Motion Geometry
23122Esra Eğrikaya
Sınav Koleji


Arzu Tanış Özçelik
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiBilinçli Tüketici Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
23123Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiftçi
Muş Alparslan Üniversitesi

ÇevrimiçiFen Bilgisi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Metaforik Algıları Ve Görüşleri
23124Dr. Öğretim Üyesi Halil Karadaş
Mardin Artuklu Üniversitesi- Türkiye


Seyhan Yıldız
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiÜcretlı Öğretmenlık Uygulamasının Yönetıcı Ve Öğretmen Görüşlerıne Göre İncelenmesı
23125Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Yüksek Lisans Öğrencisi, Suna Karlıdağ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

ÇevrimiçiFen Eğitimine Mühendislik Tasarım Süreci Döngüsünün Entegre Edilmesi
23126Dr. Öğr. Üy. Burcu Altun Birgün
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüz YüzeAraştırmalar Işığında Türkiye’de Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarına İlişkin Durum
23127Prof. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Burcu Altun Birgün
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÇevrimiçiÖğretmen Gelişiminde Okul İçi Denetim Uygulamaları
23128Bahriye Yeşim Demir
Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Tamer Sarı
Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Funda Nayır
Pamukkale Üniversitesi

Yüz YüzeSosyal Adalet Liderliği Çalışmalarının Haritası: Bibliometrik

Analiz
23129Dr. Rukiye Aydoğan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÇevrimiçiÇocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirliği
23130Dr. Yusuf Gidiş
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Bilgen Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiAile Dostu Okul Politikaları Ölçeği Geliştirme Çalışması: Okul Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama
23131Dr. Yusuf Gidiş
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Bilgen Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiOkul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri İle Aile Dostu Okul Politikaları Arasındaki İlişki
23132Maviye Aldırmaz


Prof. Dr. Özlem Koray
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Gözütok
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

ÇevrimiçiFen Eğitiminde Eleştirel Düşünmeye Dayalı Öğretimin
Öğrencilerin Fen Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz
Çalışması
23133Uz. Öğ. Müjdat Kavruk
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Bilgen Kıral
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeÖzel Eğitim Meslek Okullarında Çalışan Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
23134Inst.Dr. Hilal Uğraş
Fırat University

Sanal Sunum VideosuLearning Losses Due To Covıd-19 Process Accordıng To The Views Of Primary Teachers
23135Inst.Dr. Hilal Uğraş
Fırat University

Sanal Sunum VideosuAn Investigatıon Of Primary School Teachers’ Technostress Levels
23136Inst.Dr. Hilal Uğraş
Fırat University

Sanal Sunum VideosuAn Investigation Of Primary School Teachers’ Computational Thinking Skill Levels
23137Saadet Kuru Çetin
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yüz YüzeEğitim Araştırmalarında Etik Temalı Uluslararası Yayınların İncelenmesi: Bibliometrik Analiz
23138Dr. Aslı Ağıroğlu Bakır
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan
Milli Eğitim Bakanlığı

Yüz YüzeAday Öğretmenlere Yönelik TÜBİTAK Projelerinin Bilgi Çağı Becerileri Kapsamında İncelenmesi
23139Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Nazlı Ateşgöz
Anadolu Üniversitesi

ÇevrimiçiMatematiksel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi
23140Bilim Uzmanı, Nurdan Ödemiş Keleş
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Prof. Dr., Ferudun Sezgin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Yüz YüzeYapay Zeka Uygulamalarının Eğitimde Geleceği: Çok Yönlü Bir Analiz
23141Dr. Öğr. Üyesi Şefik Kartal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

ÇevrimiçiGelişim Zihniyeti Üzerine Yarı-Deneysel Bir Çalışma
23142Dr. Mehmet Selman KayanÇevrimiçiDiskalkuli İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
23143Dr. Serkan Coştu
Kafkas Üniversitesi

Ajda Erdem
Milli Eğitim Bakanlığı

Yüz YüzeTürkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Bir Metasentez Çalışması: 2011’den Günümüze Eğilimler
23144Dr. Serkan Coştu
Kafkas Üniversitesi

Yüz YüzeEn Geçerli Pedagojik Alan Bilgisi Testi Hangisi? Kpss, Teds-M Ve Cpab-Cab Karşılaştırması
23145Dr. Selcen Aydogan
Aydın Adnan Menderes University


Hatice Çetin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Merve Kurç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi


Ülkü Oksay
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yüz YüzeInvestigation of Word Types in Oral Narratives of Preschool Children
23146Dr. Selcen Aydoğan
Aydin Adnan Menderes University


Doç. Dr. Ayşe Öztürk Samur
Aydin Adnan Menderes University

Yüz YüzePerspectıves of Mothers in Turkıye And England on Chıldren’s Games
23147Gönül Bozan
Milli Eğitim Bakanlığı


ÇevrimiçiÖğretmenlerin Liderlik Algıları
23148
Çağla Dinç
Milli Eğitim Bakanlığı


Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ÇevrimiçiÖrgütsel Strese Neden Olan Faktörler
23149Öğr. Gör. Lütfi Saraç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeYapay Zeka Uygulamaları Işığında İngilizce Öğrenme-Öğretme Süreçleri Üzerine Bir Araştırma
23150
Öğr. Gör. Lütfi Saraç
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yüz YüzeSosyal-Duygusal Öğrenme:
‘Düşünüyorum, O Halde Varım’ Felsefesinden ‘Hissediyorum O Halde Öğreniyorum’ Felsefesine Doğru
23151Dr. Sevgi Gürses Bilgesoy

Milli Eğitim Bakanlığı


ÇevrimiçiMesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Okul Yöneticilerine Göre Öğretmen Devamsızlığı
23152Metin IşıkÇevrimiçiÖğretmenlerin Mesleki Gelişimi Bağlamında Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Davranışlarının İncelenmesi
23153Adem Beyhan
Milli Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiÖğretmenlerin İnformal Gruplara Katılma Nedenleri İle Yöneticilerin İnformal Grupları Yönetme Tarzları
23154Mehmet Selman KayanÇevrimiçiKul Öncesi Dönemde Orf Yöntemi İle İlgili Yapılan Lisans Üstü Tezlerin İncelenmesi
23155Dr. Sevgi Gürses Bilgesoy

Milli Eğitim Bakanlığı


ÇevrimiçiOkul Yöneticilerinin Okullarındaki Dedikoduya İlişkin Görüşleri
23156Uzman Öğretmen, Mustafa Kemal Eroğlu
Millî Eğitim Bakanlığı

Uzman Öğretmen, Mustafa Çetin
Millî Eğitim Bakanlığı

ÇevrimiçiOkul Yöneticisi Ve Öğretmenlerdeki Mesleki Etiği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
23157Dr. Öğrt. Üy. Bilge Bal Sezerel

Anadolu Üniv.
ÇevrimiçiÖzel Yeteneğin Uzaktan Destekle Eğitim Modeli (Öy-Dem)
23158Emine Kepek
Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Furkan Demir
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

ÇevrimiçiMatematik Öğretmenlerinin Akademik Başarı Sorumluluk Algısının Öğrencilerin Matematik Dersine Etkin Katılımlarına Etkisi
23159Dr. Mehmet Birgün
Kütahya Health Sciences University

ÇevrimiçiConversations With EMI Scholars: Research Agenda For Turkish EMI Context
23160Dr. Yusuf Polat
Deva Schools, Meb


Dr. Mehmet Birgün
Kütahya Health Sciences University

ÇevrimiçiUse Of Social Medıa For Productıve Skills in English as a Foreıgn Language (EFL)