Yayın Evleri

ELA ULUSLARARASI YAYINCILIK

ELA YAYINCILIK

ELA yayıncılık, Eğitim, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Kişisel Gelişim alanlarında en kaliteli kitapları ve Eğitim, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında en iyi dergileri yayınlamak için kurulmuş uluslar arası bir yayıncıdır. ELA yayınları, bilimsel bilgileri gerek ulusal gerekse uluslararası standartlara taşımak için güçlü akademik kadrosu ile hizmet vermektedir. Bilginin halkla buluştuğu tek adreste hep daha iyiye. https://www.elayayincilik.com/

Dergiler

IJONTE

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE) is a peer-reviewed twice a year from 2020 (June and December) e-journal. http://www.ijonte.org/

IJEL

International Journal of Excellent Leadership (IJEL) is an open access publication affiliated to ELA Publishing. The editorial board of IJEL exercises complete control over the editorial content of the journal and it is published semiannually. IJEL invites authors to submit manuscripts throughout the year to get accommodated in any of these editions. IJEL also can request participants in its EMD conferences to submit their original manuscripts for review. https://www.ijel.org/

USMAD

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi; sosyal bilimlerin tüm alanlarından (edebiyat, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, siyaset, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, iktisat, işletme, ekonomi, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. https://www.smad.elayayincilik.com/

ULMAD

Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi (ULMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Liderlikte Mükemmellik Arayışı Dergisi; tüm disiplinlerin (fen bilimleri, bilişim, sanat, spor, sosyal bilimler, siyaset, sağlık, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) lider ve liderlik ile ilgili nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelerini kabul etmektedir. https://www.lmad.elayayincilik.com/

JRET

Journal of Research in Education and Teaching (JRET). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’nin İlk Sayısı 01 Şubat 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Bilimsel, kör hakemlik kurallarına uygun olarak yayım süreçleri yürütülen uluslararası dergimiz, yılda dört kez olmak üzere üç ayda bir düzenli olarak yayınlanmaktadır. http://www.jret.org/

UEMAD

Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi; eğitim, öğretmen yetiştirme (Eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, fen bilimleri eğitimi, güzel sanatlar ve spor eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi), yetişkin eğitimi, yükseköğretim ile ilgili eğitime ilişkin bütün nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. https://www.emad.elayayincilik.com/

UDMAD

Uluslararası Disiplinlerarası Mükemmellik Arayışı Dergisi (UDMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Disiplinlerarası Mükemmellik Arayışı Dergisi; tüm disiplinlerin (fen bilimleri, bilişim, sanat, spor, sosyal bilimler, siyaset, sağlık, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) tek veya birbiriyle ilişkilendirilmiş nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelerini kabul etmektedir. https://www.dmad.elayayincilik.com/

UENAMAD

Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi (UENAMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi; eğitim, öğretmen yetiştirme (Eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, fen bilimleri eğitimi, güzel sanatlar ve spor eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi), yetişkin eğitimi, yükseköğretim ile ilgili eğitime ilişkin bütün nitel yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. https://www.uenamad.elayayincilik.com/

Yayın Olanakları

ICONTE 2024 sunulan bildirilere;

TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ VE MAKALE OLARAK YAYINLANMASI

Kongremizde sunduğunuz bildirileriniz makale formatına uygun hale getirdiğiniz takdirde size sunduğumuz dergilerimizden birinde hakem sürecinden geçtikten sonra editörler kurulunun kararına göre yayınlanabilecektir.

Makalelerinizin hangi dergimizde yayınlanacağına ilişkin talepleriniz alındıktan sonra, gelen makale sayısı derginin gereksinimlerine uygunluğu ve editörlerimizin kararları doğrultusunda  yayınlama süreçleri hakkında size bilgi verilecektir. Bildirinizin, makale olarak hangi destekleyen dergimizde yayınlanacağı ile ilgili karar tarafınıza bildirilerek yayınlanma süreci başlatılacaktır. derginin formatına uygun tam metin hazırlamanız talep edilecek ve makaleniz yayınlanacak derginin kurallarına göre düzenlenecektir. Yayın hakemlik süreci, ilgili dergi editor kurulunun hakem değerlendirme sürecini başlatması ile devam edecektir. Çalışmanız hakem sürecine girdikten sonraki süreç ilgili dergi editörü ile yürütülecektir.

Bildiri Özet Kitabı

Kabul edilen bildirileriniz dijital sistemde özet kitabı olarak yayınlanacaktır.

Bildiri Tam Metin Kitabı

Kongre sonrası, sunulan bildirilerinizi tam metin olarak gönderebilirsiniz. Tam metin kitabı için format hazırlanarak bildiri sunanlara iletilecek ve verilen zaman aralığında göndermeniz istenecektir. Tam metin kitabı, ISBN’i alınmış bir e-kitap formatında ELA Yayıncılık web sayfasında yayınlanacaktır.

Yayın Süreci

Değerli katılımcımız, Kongremizde sunduğunuz bildirileri makale formatına uyarlamayı tercih etmeniz halinde, kapsamlı bir inceleme sürecinden sonra ve yayın kurulunun değerlendirmesi doğrultusunda dergilerimizden birinde yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Yayınlanacak dergiye ilişkin tercihleriniz, alınan toplam makale sayısı ve editörlerimizin önerileri dikkate alınacaktır. Yayınlanmaya en uygun dergiyle ilgili nihai kararı sizlere bildireceğiz.